Zdravé miminko

Od těhotenství přes první kroky až do školky

Čistíme nos konvičkou na výplach nosu

Člověk se nadechne několikrát za minutu, nepřetržitě každý den, celý život. Veškerý vzduch, který vdechujeme, prochází většinou nosem a sliznice nosu je prvním místem, které zachytává částečky z okolí, které jsou vzduchem unášeny. To představuje velké množství nečistot, které mohou způsobovat obtíže při dýchání. Další problém nastává u alergiků, kteří často trpí, i když se […]