Tag Archives: test

Tělo / Body (angličtina, 2. + 3. ročník)

Test na slovní zásobu anglického jazyka – téma tělo (body), 2. a 3. ročník ZŠ

Oblečení / Clothes (angličtina, 3. ročník)

Test na anglickou slovní zásobu související s oblečením

Půda (prvouka, 3. ročník)

Krátký test z prvouky pro 3. ročník ZŠ zaměřený na půdu.