Jak získat potvrzení o daňovém domicilu

Pokud si například během rodičovské přivyděláváte prací z domova a poskytujete své služby firmám v zahraničí, může se stát, že po vás zákazníci budou požadovat, abyste doložili, že jste daňovými rezidenty České republiky. V tomto článku najdete postup, jak tuto povinnost jednoduše splnit.

Většinou po vás zákazníci budou chtít, abyste potvrdili „Tax Residency Certification“, „Certificate of Tax-payer´s residence“ nebo „Tax domicile documents“. Ať už zákazníci nazvou dokument jakkoli, budete po českém finančním úřadu požadovat tzv. Potvrzení o daňovém domicilu.

V případě, že byste svůj daňový domicil nepotvrdili, hrozí vám, že vaše příjmy ze zahraničí budou zdaněny jak v cílové zemi, tak znovu v České republice.

Když jsem se s tímto požadavkem setkal poprvé, našel jsem na webu Finanční správy obsáhlý pětistránkový dokument, který jsem rozhodně nechtěl vyplňovat. Jelikož zákon nespecifikuje formu, zažádal jsem prostřednictvím obecné písemnosti na portálu Moje daně.

Postup zažádání o potvrzení o daňovém domicilu

Přihlaste se k portálu Moje daně (například prostřednictvím datové schránky) a v části Online finanční úřad klikněte vpravo nahoře na položku Formuláře.

Níže pak klikněte na tlačítko Nový elektronický formulář.

Sjeďte v seznamu písemností níže a rozklikněte si položku Obecné písemnosti a následně klikněte na odkaz „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“:

Protože jste se přihlásili prostřednictvím datové schránky, ve formuláři se automaticky předvyplní potřebné údaje.

Vyplňte pole Typ písemnosti (Věc). Zde stačí uvést „ŽÁDOST O POTVRZENÍ DAŇOVÉHO DOMICILU, ZÁKON Č. 586/1992 § 2“ (stačí začít psát a formulář vám nabídne možnosti). Dále doplňte Místo vyhotovení (sídlo vašeho FÚ). Další položky vyplňujete, pouze pokud byste žádost nepodávali svým jménem.

Následně klikněte vlevo na položku Textové a Jiné přílohy a do pole textová poznámka napište například:

Žádám o vydání potvrzení o daňovém domicilu ke dni X. Y. 2023.
Název státu, pro který požaduji potvrzení: NAPIŠTE STÁT
Vydané potvrzení zašlete elektronicky do mé datové schránky: VAŠE DATOVÁ SCHRÁNKA

Prohlašuji, že v roce AKTUÁLNÍ ROK mám k dispozici stálý byt na adrese mého trvalého bydliště VAŠE ADRESA, nevlastním ani nemám pronajatý byt ani provozovnu v zahraničí, po celou dobu se zdržuji na území České republiky a považuji se za daňového rezidenta České republiky.

Některým finančním úřadům ale nemusí takto volně sepsané prohlášení stačit (přestože zákonem není specifikováno, jak má žádost vypadat – klidně byste mohli prohlášení podat ústně fyzicky na finančním úřadu). Pokud se chcete vyhnout zdržení, můžete do přílohy rovnou přidat tento vyplněný formulář:

Tento formulář mi poslali z mého finančního úřadu s tím, že jsem sice v prohlášení volnou formou poskytl veškeré potřebné informace, ale chtěli by je mít v tomto formuláři. Formulář můžete vyplnit prostřednictvím funkce Poznámka v Adobe Acrobat Readeru a následně ho vytisknete jako PDF. Případně můžete prázdný formulář vytisknout, vyplnit a následně naskenovat. Osobně určitě doporučuji vyplnit formulář elektronicky, protože ho budete potřebovat i příští rok, takže si pak ušetříte práci.

Trochu jsem tápal ohledně období, nakonec jsem škrtl první možnost „za zdaňovací období” a uvedl jsem aktuální datum do položky „k datu“.

Následně formulář přiložíte k obecné písemnosti a odešlete na svůj finanční úřad (ID jeho datové schránky si najdete na internetu). Zažádat o potvrzení o domicilu lze také poštou nebo osobně na finančním úřadě.

Uhrazení správního poplatku

Po odeslání formuláře uhraďte správní poplatek 100 Kč na bankovní účet finančního úřadu ve vašem kraji. Seznam bankovních účtů finančních úřadů najdete zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/bankovni_ucty_2017_Priloha_4.pdf

Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez lomítka. Pokud potřebujete potvrzení o domicilu pro více zemí, je nutné uhradit poplatek za každé potvrzení.

Jak vypadá potvrzení o daňovém domicilu

Během několika dní byste měli do datové schránky (nebo poštou, pokud jste zvolili tuto možnost) obdržet potvrzení o daňovém domicilu, které vypadá takto:

Uznává toto potvrzení například společnost Google?

Stejně jako loni jsem potvrzení o daňovém domicilu přidal ke svému účtu, který používám při monetizaci webů prostřednictvím služby Adsense, a po několika dnech bylo společností Google akceptováno s tím, že informace o daňovém domicilu platí do konce roku 2024. Příští rok tedy bude nutné zažádat o potvrzení o daňovém domicilu znovu a znovu ho nahrát.

Jak je to s USA?

Ještě povzdech na závěr – toto úřednické kolečko potřebujete většinou absolvovat v případě spolupráce s evropskými firmami. Pokud poskytujete služby do USA, stačí vyplnit známý formulář W-8BEN, díky kterému zamezíte například i dvojímu zdanění dividend, pokud držíte akcie amerických firem.