Plané neštovice – jaký mají průběh

Pokud se bavíme o neštovicích u dětí, mluvíme o planých neštovicích, což je vysoce infekční virové onemocnění, které se obvykle vyskytuje u dětí. Původcem onemocnění je virus Varicella a jako hostitel viru slouží pouze člověk.

Na rozdíl od pravých neštovic, které byly prohlášeny za vymýcené, plané neštovice zpravidla dítě neohrožují na zdraví a nemoc probíhá bez závažných komplikací.

Jaká je inkubační doba planých neštovic?

Během inkubační doby je již virus planých neštovic v těle hostitele, přičemž tato fáze může trvat 7 až 19 dní (ale průměrná délka ale bývá 10 až 14 dní). Zatím se neprojevují příznaky neštovic, dítě se cítí v pořádku. Ke konci inkubační doby (několik dní před výskytem příznaků) už bývá dítě infekční.

Jaké jsou příznaky neštovic?

K příznakům planých neštovic patří: 

  • Vyrážka
  • Vysoká teplota
  • Bolesti hlavy a těla
  • Někdy zvracení

V této době už jsou děti obvykle příliš nemocné na to, aby mohly vykonávat běžné činnosti.

Vyrážka se obvykle objeví po 2–4 dnech od výskytu ostatních projevů. 

Jaký mají neštovice průběh?

V okamžiku, kdy se objeví vyrážka, zvyšuje se infekčnost dítěte. Vyrážka začíná jako malé červené skvrny na jazyku a v ústech. Tyto skvrny se mění v boláky, které praskají a šíří velké množství viru do úst a krku. Dítě má i nadále horečku.

Jakmile se vřídky v ústech začnou rozpadat, objeví se vyrážka na kůži. Zpravidla se objeví nejprve na obličeji a šíří se na paže a nohy a poté na ruce a nohy. Obvykle se během 24 hodin rozšíří na všechny části těla. Jakmile se tato vyrážka objeví, teplota začne klesat a dítě se může začít cítit lépe. Stále by však mělo zůstat v klidu a nezatěžovat se obvyklými činnostmi.

Do čtvrtého dne se vřídky na kůži naplní hustou neprůhlednou tekutinou a často mají uprostřed důlek.

Jakmile se vřídky naplní tekutinou, může teplota opět stoupnout a zůstat vysoká, dokud se na nevytvoří strupy. V závislosti na obranyschopnosti organismu může trvat až několik týdnů, než vyrážky a jejich projevy zmizí. Do té doby dítě zůstává infekční.

Jak dlouho jsou neštovice infekční?

Jak již bylo zmíněno, plané neštovice začínají být infekční již na konci inkubační doby. Následně zůstávají infekční během výskytu vyrážky, přičemž jejich infekčnost roste, dokud vyrážky nezmizí.