Vzor formuláře – Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dani za dítě

Pokud uplatňujete slevu na nezletilé dítě, budete při podávání daňového přiznání potřebovat od druhého rodiče (manžel, manželka, partner, partnerka) čestné prohlášení, že nebude na dítě uplatňovat slevu na dani. Čestné prohlášení si od vás může vyžádat zaměstnavatel nebo ho budete odevzdávat jako OSVČ sami přímo finančnímu úřadu s daňovým přiznáním. Připravili jsme pro vás jednoduchý vzor, který doporučujeme odevzdat s daňovým přiznáním.