Tag Archives: daně

Vzor formuláře – Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dani za dítě

Daně

Pokud uplatňujete slevu na nezletilé dítě, budete při podávání daňového přiznání potřebovat od druhého rodiče (manžel, manželka, partner, partnerka) čestné prohlášení, že nebude na dítě uplatňovat slevu na dani.