Užívání léků v těhotenství

Existují léky, které jsou pro těhotné ženy naprosté tabu, léky, jejichž užívání je nutné konzultovat s lékařem, a také léky, které je možné brát v průběhu těhotenství zcela bez obav. Obecně platí zásada, že pokud si nejste jistá, za žádných okolností lék neberte a raději se informujte u lékaře. Příbalové letáky navíc vždy musí informaci o kontraindikaci. Ze zkušeností vyplývá, že pro většinu výrobců léčiv je bohužel výhodnější apriori zakázat nebo nedoporučit užívání léku těhotným ženám a jistým způsobem si tak krýt záda. Díky tomu je nabídka léků nebo jejich alternativ, které mohou být podávány v průběhu těhotenství, žalostně malá.

V první řadě se na delší dobu můžete rozloučit s antidepresivy nebo léky na spaní. Klíčová doba, kdy je nutné být zvláště opatrná, jsou první tři měsíce. Pokud to váš zdravotní stav dovolí, vyhněte se během této doby většině léků.

Samozřejmostí je, že nelze zcela vysadit životně důležité léky, bez nichž by bylo trvale ohroženo vaše zdraví nebo dokonce život. Mezi takové léky patří například inzulín u diabetiků. Další užívání těchto léků během těhotenství by se mělo řídit pokyny lékaře. Ten často omezí dávkování nebo se může pokusit najít alternativní lék. Konzultaci s lékařem v žádném případě neodkládejte.

Rizikem pro plod mohou být překvapivě také bylinky. Ačkoliv na mnoho lidí působí přírodní preparáty dojmem čistoty a neškodnosti, nemůžeme si být nikdy jistí, jakým způsobem na ně bude plod reagovat. Navíc se každý výtažek může lišit svou koncentrací a na rozdíl od průmyslově vyráběných léčiv není snadné určit správnou dávku.

Užívání léku při kojení

Pozitivní informací v souvislosti s užíváním léků při kojení je fakt, že do mateřského mléka se dostane jen miniminum látek. Přestože se tedy nemusíme obávat tolik jako při těhotenství, opět je na místě se předem poradit s lékařem.