Těhotenství a domácí mazlíčkové

Mohou na nás zvířata poznat těhotenství?

Ano. Ačkoliv to zatím nebylo vědecky dokázáno, mnoho lidí se setkalo s případy, kdy zvířata v průběhu těhotenství svých majitelek změnila chování. Vaši mazlíčkové nejspíš netuší, že za pár měsíců přibude v rodině nový přírůstek, mohou však postřehnout změny ve vašem chování, vzhledu a náladě nebo chemické změny.

Váš pes nebo kočka nejspíš postřehnou i další známky, neboť dokáží dokonale naslouchat řeči těla, takže brzy rozpoznají, že se například jinak pohybujete. Zvířata jsou navíc zvyklá na určité rutinní úkony. Pokud tedy najednou přestanete kvůli těhotenství brát psa ven běhat, jak byl zvyklý, nebo pokud trávíte více času na pohovce a rodina vám věnuje větší pozornost, váš mazlíček zavětří, že je něco jinak.

Tato změna může u psů vybudit ochranářské pudy, takže budou od počátku těhotenství nastávající maminku bránit před jakýmkoliv nebezpečím – štěkáním, bráněním ve vstupu do místnosti cizím osobám atd.

Jelikož kočky nejsou na lidi až tak vázané jako zmiňovaní psi, je možné, že budou celou situaci spojenou s těhotenstvím jednoduše ignorovat. V závislosti na povaze vám budou kočky buď věnovat zvýšenou péči a lísat se k vám, nebo jim to prostě bude jedno. Tak či tak je dobré si i přes případné obtíže spojené s těhotenstvím najít na kočky dostatek času, aby se necítily odmítnuté.

Několik následujících odstavců popisuje, na co je dobré si dát pozor, pokud jste chovateli následujících zvířat.

Těhotenství a psi

Psi nepředstavují žádná zdravotní rizika pro vývoj dítěte. Jediným problémem mohou být velká plemena, zvláště pokud pes není příliš disciplinovaný. Pak hrozí, že těhotné ženě například skočí (třeba i nechtěně) na břicho a může dojít ke komplikacím. Pes si musí uvědomit, že si k vám nemůže dovolit to, co mohl dříve.

Další případný problém může nastat po narození. Jak už bývá zvykem, malé děti nenechají nic na pokoji, zvláště pokud jde o živého tvora. Ne všichni psi budou dobře snášet tahání za srst, silné plácání po hřbetě nebo máchání hračkami před jejich obličejem. Pokud pes nevhodně zareaguje, může se nevinná hra v lepším případě změnit ve zkažené odpoledne, které strávíte utěšování vylekaného robátka a praním oděvu, který si strachy znečistí. Proto je vhodné děti od malička učit, jak se mají ke zvířatům chovat. Dítě by si navíc nikdy nemělo hrát se psem bez dozoru.

Těhotenství a kočky

Oproti psům mohou kočky ohrozit dítě již v těhotenství. Tímto ohrožením je toxoplazmóza, která je přenášena kontaktem s kočičími výkaly. Zvýšené nebezpečí hrozí zejména u venkovních koček. Riziku mohou být vystaveny i ženy, které kočky nevlastní, neboť do styku s výkaly mohou nevědomky přijít například při práci na zahradě, a proto je dobré vždy nosit ochranné rukavice.

Potěšujícím faktem je, že 10–20 % žen je vůči toxoplazmóze imunní. Pravděpodobnost získané imunity roste u žen, které vlastní kočky již mnoho let. Většina lékařů navíc provádí testy na toxoplazmózu ihned na začátku těhotenství, takže případné potíže mohou být včas odhaleny. Otestovat se navíc můžete nechat ještě v době, kdy těhotenství teprve plánujete.

Riziko nakažení toxoplazmózou má však i své výhody – je to úžasná výmluva, proč celých 9 měsíců nebudete muset čistit kočičí záchody. Jen ať se hezky stará tatínek.

Těhotenství a exotičtí plazi a obojživelníci

Pro ženy vlastnící exotické plazy a obojživelníky (ještěři, žáby, leguáni, hadi, želvy a další) platí v průběhu těhotenství relativně přísná pravidla. Důvodem je například zvýšené riziko nákazou salmonelou. Pokud na tuto dobu nemůžete svého mazlíčka dát na hlídání k někomu jinému, snažte se dodržovat následující zásady:

    • – Po kontaktu se zvířetem si vždy umyjte ruce mýdlem.
    • – Nikdy nepouštějte zvíře do kuchyně nebo někam, kde by mohl přijít do styku s jídlem.
    • – Rozhodně svého mazlíčka nekoupejte v kuchyňském dřezu. Ve dřezu ani nečistěte vybavení terária.
    • – Nenechte zvíře volně pobíhat po bytě.

– Těhotenství a ptáci

Zdravý, normálně se chovající pták nepředstavuje pro vaši očekávanou ratolest žádné nebezpečí. Je však důležité sledovat jeho zdravotní stav, neboť může také přenášet infekce nebezpečné pro lidi. Na začátku těhotenství je tedy vhodné navštívit s ptáčkem veterináře. Určitě je dobré o ptácích (a vlastně i o dalších zvířatech) informovat svého lékaře. Dále platí podobná pravidla jako pro plazy a obojživelníky.

Těhotenství a hospodářská zvířata

Hospodářská zvířata mohou přenášet listerie, salmonelu, campylobacterie a případně další zdroje onemocnění ohrožujících plod. Opět je tedy vhodné dbát více na hygienu a navíc se vyhnout například konzumaci nepasterizovaného mléka.