Jak se postarat o domácnost jako samoživitelka

Jako matka samoživitelka se můžete ocitnout ve složité situaci, zejména pokud musíte sama zvládnout domácnost a postarat se o dítě nebo děti. Může se to zdát obtížné, ale není to nemožné. Níže jsou uvedeny některé tipy, jak se můžete jako matka samoživitelka postarat o domácnost.

Ekonomické aspekty: Nejdůležitějším krokem při řešení ekonomických problémů je vytvoření rozpočtu a jeho dodržení. Stanovte si svůj měsíční rozpočet a držte se ho. Není to záležitost, kterou vyřešíte okamžitě, ale postupnými úpravami se dopracujete k rozpočtu, který bude na jedné straně zohledňovat vaše příjmy a na straně druhé potřeby vaší domácnosti. Rozpočet můžete samozřejmě průběžně upravovat podle toho, jak se budou měnit potřeby vašeho dítěte nebo dětí.

Myslete také na finanční rezervu na neočekávané výdaje. Můžete také zvážit využití finanční pomoc od státu, pokud na ni máte nárok. V České republice existuje celá řada sociálních příspěvků, které můžete jako samoživitelka využít. Existují různé druhy finanční podpory, které mohou matky samoživitelky získat. Obraťte se na úřady a zjistěte, zda existují programy, které by pro vás byly vhodné.

Z příspěvků poskytovaných státem můžeme zmínit následující:

 • Mateřská – peněžitá pomoc v mateřství
 • Rodičovský příspěvek
 • Porodné
 • Přídavky na dítě
 • Příspěvek na bydlení
 • Dávky hmotné nouze

Hlídání dětí: Jako matka samoživitelka můžete mít obtíže s hlídáním dětí. Nejlepším řešením je najít někoho, na koho se můžete spolehnout, aby hlídal vaše děti, když vy musíte pracovat. Pokud není nikdo, na koho byste se mohli spolehnout, existují stále další možnosti. Nezapomeňte se podívat na místní zařízení pro hlídání dětí, jako jsou mateřské školy, předškolní programy a dětské kluby. Nezapomeňte také navštívit své místní úřady a zjistit, zda například existují finanční programy pro matky samoživitelky na pokrytí nákladů na hlídání dětí.

Možnosti práce: Jako matka samoživitelka můžete mít obtíže se sháněním práce. V této situaci by opět mohly pomoci úřady nebo organizace, které se na matky zaměřují. V závislosti na vaší situaci můžete také zvážit práci z domova. Zkuste hledat online práci nebo si vyhledejte místní organizace, které by vám mohly pomoci. Jako matka samoživitelka můžete mít obtíže s postaráním se o domácnost a dítě nebo děti. Ale existují způsoby, jak se postarat o všechny tyto záležitosti. S dostatečnou přípravou a odhodláním je možné zvládnout i tuto zdánlivě beznadějnou situaci.

Zde jsou některé z možných příležitostí:

 • Práce z domova (například práce přes internet nebo po telefonu).
 • Virtuální asistentka (nabídnutí služeb firmám nebo zaneprázdněným živnostníkům).
 • Práce ve večerních a nočních hodinách (recepční apod.), když může děti pohlídat někdo z příbuzných.
 • Práce na volné noze (například programování, grafický design, tvorba webových stránek apod.).
 • Místní obchodník nebo prodejce.
 • Podnikání – například online obchod.
 • Práce v pečovatelské službě.
 • Práce jako asistentka.
 • Práce v sociálních službách.
 • Práce jako vychovatelka.