Oblečení / Clothes (angličtina, 3. ročník)

Test na anglickou slovní zásobu související s oblečením

Test na slovní zásobu anglického jazyka – téma oblečení (clothes), 3. ročník ZŠ