Čestné prohlášení o nutnosti péče o dítě – vzor

Pokud musíte z důvodu uzavření škol na základě mimořádného opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 pečovat o dítě a chcete žádat o ošetřovné, mohl by se vám hodit formulář se vzorem čestného prohlášení.

Podání žádosti o ošetřovné o dítě mladší 10 let se řídí Postupem k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol.

Při uzavření škol na jaře 2020 bylo nutné doložit potvrzení o uzavření školy. Při podzimním uzavření škol od 14. 10. 2020 lze toto potvrzení nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení můžete vytvořit podle našeho vzoru, který si můžete stáhnout níže.